Ons bedrijf

Producent van rookgasafvoer systemen

Cox Geelen bv heeft een lange historie die teruggaat tot het oprichtingsjaar 1871. Cox Geelen is gevestigd in Eijsden, nabij Maastricht, op een bedrijfsterrein van 63.000 m2.

Rookgasafvoer systemen van Cox Geelen

Als vooraanstaande fabrikant ontwikkelt, produceert en verkoopt Cox Geelen diverse rookgasafvoersystemen en ventilatie producten.
We zijn dan ook een gewaardeerde partner van een groot aantal groothandelaren en ketelfabrikanten. De basis hiervoor wordt gevormd door brede technische kennis en ervaring, en kwaliteitsgericht denken.

Wereldspeler

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eijsden, Nederland. Vanuit Eijsden worden de producten vervoerd door heel Nederland en worden onze producten wereldwijd geëxporteerd.

Kwaliteit rookgasafvoer

Uiteraard is Cox Geelen ISO 9001 gecertificeerd. Naast Gastec Qa en KOMO zijn al onze rookgasafvoerproducten CE gemarkeerd. Dit geldt ook voor de kunststof en ConLas® CLV systemen.
Onze R&D afdeling heeft de beschikking over een goed uitgerust eigen laboratorium met geavanceerde testfaciliteiten. De windtunnel en vrieskamer bieden de mogelijkheid om weersomstandigheden te simuleren.

Klimaatneutrale onderneming

Met veel trots mag Cox Geelen zich een klimaatneutrale onderneming noemen. De CO2 uitstoot welke wij veroorzaken wordt in zijn geheel gecompenseerd. Op deze manier hebben we ervoor gekozen om invulling te geven aan onze pay-off 'The next step to a better environment'.
Vlaggen Cox Geelen
Vlaggen Cox Geelen

Visie

Als gerenommeerde fabrikant, ontwikkelt Cox Geelen creatieve en gedegen oplossingen voor rookgasafvoersystemen en andere producten voor in en rond de woning.
Onze producten dragen bij aan een comfortabel en veilig woonklimaat.
Onze ambitie is: Professionals kiezen voor producten van Cox Geelen.

Missie

Cox Geelen ontwikkelt, produceert en assembleert kunststoffen en metalen componenten tot complete systemen. Veilige systemen staan bij ons voorop!
Wij stimuleren de lokale werkgelegenheid en nemen verantwoording voor onze maatschappelijke rol. Wij bouwen aan langdurige samenwerkingen.
Wij stellen ons flexibel op naar onze stakeholders. Onze medewerkers zijn betrouwbaar en integer.

Cox Geelen overgenomen door Skoberne GmbH

Per 4 januari 2019 is de Duitse firma Skoberne Gmbh de nieuwe eigenaar van Cox Geelen in Eijsden, producent van rookgasafvoersystemen, warmtepompkappen en prefab schoorstenen.
Beide bedrijven werken al meer dan 25 jaar succesvol samen. Samen met een betrouwbare partner stellen we de toekomstige groei van beide bedrijven veilig. Als gevolg van deze fusie kunnen ook de productlijnen van beide bedrijven zich nog beter op elkaar gaan aansluiten, waar onze klanten zeker ook baat bij gaan hebben.

Onze Producten en Oplossingen

Cox Geelen ontwikkelt, produceert en verkoopt diverse rookgasafvoersystemen en ventilatie producten. Wij investeren in technologische vooruitgang, want innovaties vormen de basis voor concurrentievermogen en groei, en zijn daarmee de basis ingrediënten voor ons succes in de toekomst. Door onze middelen specifiek aan te wenden voor de groeiende innovatieve activiteit gebieden binnen de sector verwarming en woningbouw, leggen we de basis voor een langdurige aanwezigheid en bestendige expansie op de markten van de toekomst.

We geloven dat het altijd beter kan. We moedigen verandering aan en benutten de mogelijkheden die hierdoor worden geboden. Wij zullen vernieuwingen zo breed mogelijk inzetten om een zo breed mogelijk afnemersgroep kennis te laten maken met onze innovatieve producten en oplossingen, waarbij veiligheid centraal staat.

Onze Klanten

Onze toekomst hangt sterk af van de manier waarop we de belangen van onze klanten behartigen en toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. Hiermee kunnen we het succes van onze klanten vergroten en hun concurrentiepositie verbeteren. We zijn proactief, energiek en gemakkelijk in de omgang. We bieden vakkennis en praktische oplossingen aan. En last but not least: “afspraak is afspraak”!

Onze Werknemers

Het succes van Cox Geelen wordt mogelijk gemaakt door de toewijding en passie van meer dan 150 medewerkers. Met onze voortdurende focus op (technologische) vooruitgang zijn we een onderneming waar naar de inbreng van medewerkers wordt geluisterd.

Op de werkplek staan integriteit en ethiek centraal. We zijn klantgericht en zoeken voortdurend naar manieren om onze producten, diensten en oplossingen te innoveren en te verbeteren.

Om onze medewerkers te helpen groeien, is het van belang dat we hun betrokkenheid versterken en hen in staat stellen, hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt in een omgeving waarin diversiteit en uiteenlopende ideeën en ervaringen worden omarmd.

Met het bedrijf zullen ook onze mensen groeien. We koesteren een cultuur die onze prestaties, teamwerk, betrokkenheid, leiderschap en groei stimuleert. De diversiteit van onze werknemers weerspiegelen datgene waar Cox Geelen voor staat.

Onze Omgeving

De waarden van Cox Geelen dragen al meer dan 140 jaar bij aan het versterken van onze organisatie, het vormgeven van onze cultuur en het sturen van het werkgedrag. We handelen eerlijk, fair, veilig en met respect om de cultuur van onbetwiste integriteit in stand te houden. Hierdoor wordt Cox Geelen al meer dan 140 jaar gezien als een betrouwbare en stabiele partner voor haar klanten, medewerkers en omgeving.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is voor Cox Geelen mens en maatschappij centraal stellen zonder de economische en zakelijke belangen van de onderneming uit het oog te verliezen. Naast duurzame ontwikkeling hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook in onze bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Milieu en duurzaamheid vormen belangrijke elementen van onze onderneming en de manier waarop we willen ondernemen.

Kwaliteit

Cox Geelen is continue op zoek naar verbetering, ten einde de klant te voorzien in oplossingen en producten die perfect aansluiten op zijn wensen. Systemen die zowel voor de directe klant als de installateur een toegevoegde waarde bieden in het productengamma.

Productkwaliteit

De productkwaliteit wordt nauwlettend in de gaten gehouden o.a. door het uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles. Controles vinden zowel bij de processen plaats, als aan het einde van de productielijnen. De plaatsen waar de kwaliteitscontroles uitgevoerd worden, zijn binnen de fabriek duidelijk geïdentificeerd en herkenbaar. Telkens wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de technische eisen zoals vastgelegd in de diverse documenten. Voor de Prefab-schoorstenen vindt een afname keuring plaats, waarbij naast juiste dimensies en opbouw ook aandacht is voor de afwerking. Alle metingen worden geregistreerd en periodiek wordt de data geanalyseerd om tot verdere aanscherping van processen en eisen te komen.
Cox Geelen - kwaliteit
Cox Geelen - kwaliteit

Voor het ontwerpen van nieuwe rookgasafvoersystemen of specifieke klantoplossingen maakt Cox Geelen gebruik van multi-disciplinaire projectteams. Alle projecten worden via een vaste structuur doorlopen zodat er altijd voor gezorgd wordt dat de relevante eisen terugkomen in een ontwerp, essentieel voor een goede productkwaliteit. De functionele eisen worden vertaald naar tekeningen, technische specificaties en aanvullende eisendocumenten (indien noodzakelijk).

Cox Geelen streeft voor de belangrijkste productgroepen een intensieve samenwerking met haar leveranciers na. Door een intensieve relatie ontstaat er een structurele en gezamenlijke focus op continue verbeteren. Dit resulteert in een degelijke supply base die in staat is om een positieve bijdrage te leveren aan de productkwaliteit.
Cox Geelen - kwaliteit
Cox Geelen - kwaliteit

Referentiekader

Cox Geelen heeft een groot deel van haar producten gecertificeerd. Dit betekent dat de productkwaliteit (minimaal) via een voorgeschreven manier wordt bewaakt. Dit wordt periodiek door een certificerende keuringsinstantie ge-audit. Dit biedt een extra zekerheid dat de producten voldoen aan de gestelde eisen en daarmee zowel goed als veilig zijn.

De relevante certificeringen zijn:
  • CE keur (conform EN 1856-1/-2)
  • MPA/NRW (conform EN 1856-1/-2)
  • CSTB
  • KOMO keur
  • GASTEC Qa
Daarnaast is Cox Geelen gecertificeerd conform ISO 9001. Dit is het (kwaliteits-)fundament van Cox Geelen, de blauwdruk van het bedrijf waarin alle processen zijn vastgelegd. Door het regelmatig uitvoeren van interne audits worden de processen steeds verder gestroomlijnd, effectiever en efficiënter. Jaarlijks zijn er een aantal verbeterprojecten die gericht zijn op het verbeteren van één bepaald afgebakend onderwerp.

Uiteindelijk moeten bovenstaande acties leiden tot:

  • Tevreden klanten,
  • toegewijde en goed opgeleide medewerkers en 
  • excellente productkwaliteit.
Cox Geelen oprichter Harry Cox
Cox Geelen oprichter Harry Cox

Geschiedenis

Cox Geelen 140 jaar

In 1871 is Cox Geelen als kunstsmederij opgericht door Theodorus Hubertus Cox.
Theo Cox werd geboren op 18 juni 1842 te Roermond.
Zijn eerste werkstukken te Roermond waren de grotere ijzeren wenteltrap in de Munsterkerk en het ijzeren hekwerk rond de tuin van de kathedraal.
Eind 19e eeuw liet Theodorus een nieuw huis met fabriek bouwen in Roermond aan de zogenaamde "Kanonnenwal". In deze nieuwe fabrieksruimte begint de produktie van pijpen en ellebogen voor kachels en fornuizen.
Theo Cox is op 30 oktober 1915 overleden na een langdurige ziekte. Primitief opgezet in een nog primitievere tijd, zal hij niet voorzien hebben dat Cox Geelen zo´n vlucht zou nemen.

Zijn zonen Henricus en Karolus beheerden het bedrijf verder tot 1935. Hierna bleef Henricus als enige eigenaar over. Zijn zoon Hubertus trad in 1935 op 23-jarige leeftijd toe en is voorbestemd als opvolger van het familiebedrijf.
Cox Geelen productie elleboog
Cox Geelen productie elleboog
Zijn vader blijft weliswaar nog tot 1940 in de zaak maar laat alles aan hem over.
Dan breekt een moeilijke tijd aan. In 1940 staat Hubertus er helemaal alleen voor. In 1943 volgt de praktische stillegging van het bedrijf. De 30 man personeel, voorraden en grondstoffen worden door de bezetter gevorderd. In November wordt Cox Geelen gebombardeerd en is machinale produktie niet meer mogelijk. Er wordt overgeschakeld op handwerk dat zich daartoe gemakkelijk leent en waaraan behoefte is op dat moment. Dat zijn broodbakjes, vlaplaten en andere kleinere artikelen. In 1945 kwam de evacuatie en tenslotte de bevrijding van Roermond, maar het fabriekspand was leeg geroofd. Alleen een voorraad pijpen en ellebogen was nog aanwezig. De verkoop hiervan vormde het beginkapitaal voor een nieuwe start.
Cox Geelen
Cox Geelen

MaastrichtIn augustus 1946 verhuist Cox Geelen naar de Scharnerweg in Maastricht na de overname van de firma Bertrams. De eerste jaren waren moeilijk. Er werd vooral gezocht naar produktie-uitbreidingen. Behalve uibreiding van de kachelartikelen ging men ook diversen producten lanceren voor de bouw- en pluimveehandel. Verder ging men zich specialiseren in de verwerking van dun plaatijzer. De perserij werd aanzienlijk uitgebreid. Het machinepark werd verder gemoderniseerd, zoals ellebogenmachines, kantpers, wikkelbank, spiralietmachines etc.
De komst van het aardgas in 1965 bracht een grote ommekeer voor het bedrijf. Het aardgas verdringt kolen en olie steeds meer. De vraag naar aluminium dakdoorvoeren en complete rookgasafvoersystemen steeg enorm en Cox Geelen kon deze uit voorraad leveren.
Cox Geelen opening pand Eijsden
Cox Geelen opening pand Eijsden

Nieuwbouw in Eijsden


De plannen voor een nieuwe fabriek dateerden al vanaf 1964. In eerste instantie was het de bedoeling om deze nieuwe fabriek op het industrieterrein in de Beatrixhaven te Maastricht te realiseren. Echter uiteindelijk is de nieuwbouw gerealiseerd op het industrieterrein in Eijsden. Begin 1970 startte men met de grondwerkzaamheden en eind van dat jaar was de hele verhuizing van fabriek, magazijnen en kantoren een feit.
Het 100-jarig bedrijfsjubilieum werd in de nieuwe moderne fabriek gevierd.

Op dit terrein van 63.000m2 is Cox Geelen tot op heden gevestigd. Er is ook nog ruimschoots voldoende ruimte voor uitbreiding.
Cox Geelen
Cox Geelen