Kwaliteit

Kwaliteit

Cox Geelen is continue op zoek naar verbetering, ten einde de klant te voorzien in oplossingen en producten die perfect aansluiten op zijn wensen. Systemen die zowel voor de directe klant als de installateur een toegevoegde waarde bieden in het productengamma.

Productkwaliteit

De productkwaliteit wordt nauwlettend in de gaten gehouden o.a. door het uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles. Controles vinden zowel bij de processen plaats, als aan het einde van de productielijnen. De plaatsen waar de kwaliteitscontroles uitgevoerd worden, zijn binnen de fabriek duidelijk geïdentificeerd en herkenbaar. Telkens wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de technische eisen zoals vastgelegd in de diverse documenten. Voor de Prefab-schoorstenen vindt een afname keuring plaats, waarbij naast juiste dimensies en opbouw ook aandacht is voor de afwerking. Alle metingen worden geregistreerd en periodiek wordt de data geanalyseerd om tot verdere aanscherping van processen en eisen te komen.
Cox Geelen - kwaliteit
Cox Geelen - kwaliteit

Voor het ontwerpen van nieuwe rookgasafvoersystemen of specifieke klantoplossingen maakt Cox Geelen gebruik van multi-disciplinaire projectteams. Alle projecten worden via een vaste structuur doorlopen zodat er altijd voor gezorgd wordt dat de relevante eisen terugkomen in een ontwerp, essentieel voor een goede productkwaliteit. De functionele eisen worden vertaald naar tekeningen, technische specificaties en aanvullende eisendocumenten (indien noodzakelijk).

Cox Geelen streeft voor de belangrijkste productgroepen een intensieve samenwerking met haar leveranciers na. Door een intensieve relatie ontstaat er een structurele en gezamenlijke focus op continue verbeteren. Dit resulteert in een degelijke supply base die in staat is om een positieve bijdrage te leveren aan de productkwaliteit.
Cox Geelen - kwaliteit
Cox Geelen - kwaliteit

Referentiekader

Cox Geelen heeft een groot deel van haar producten gecertificeerd. Dit betekent dat de productkwaliteit (minimaal) via een voorgeschreven manier wordt bewaakt. Dit wordt periodiek door een certificerende keuringsinstantie ge-audit. Dit biedt een extra zekerheid dat de producten voldoen aan de gestelde eisen en daarmee zowel goed als veilig zijn.

De relevante certificeringen zijn:
  • CE keur (conform EN 1856-1/-2)
  • MPA/NRW (conform EN 1856-1/-2)
  • CSTB
  • GASTEC Qa
Daarnaast is Cox Geelen gecertificeerd conform ISO 9001. Dit is het (kwaliteits-)fundament van Cox Geelen, de blauwdruk van het bedrijf waarin alle processen zijn vastgelegd. Door het regelmatig uitvoeren van interne audits worden de processen steeds verder gestroomlijnd, effectiever en efficiënter. Jaarlijks zijn er een aantal verbeterprojecten die gericht zijn op het verbeteren van één bepaald afgebakend onderwerp.

Uiteindelijk moeten bovenstaande acties leiden tot:

  • Tevreden klanten,
  • toegewijde en goed opgeleide medewerkers en 
  • excellente productkwaliteit.