Klimaat Neutraal

Klimaat neutrale onderneming

Klimaatneutraal
Klimaatneutraal
Cox Geelen compenseert haar CO2 uitstoot middels reductieprojecten van de Climate Neutral Group.
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Wij zijn hier reeds mee gestart in 2008.

Trots zijn wij dan ook op het certificaat dat we onlangs van de Climate Neutral Group hebben ontvangen.
Onze pay-off 'we care' wordt hierdoor nogmaals benadrukt.
Cox Geelen en haar impact op ons klimaat
Cox Geelen heeft heel bewust de keuze gemaakt om de impact van haar CO2-uitstoot extern te reduceren (compenseren) via het duurzame VCS project ‘Wind in India’.
Climate neutral - Wind in India
Climate neutral - Wind in India


Het project ‘Wind in India’
Dit project bestaat uit meerdere windparken en enkele windmolens bij verschillende textiel- en cementfabrieken in de regio’s in Karnataka en Tamil Nadu, India. In totaal omvat het project 136 windmolens. Het project presteert goed en voldoet aan de gestelde criteria bij de start van het project. lees rapportage

Om een gevoel te krijgen bij wat de impact van Cox Geelen concreet betekent:
  • 37.937 bomen moeten een jaar lang groeien
  • met een auto die rijdt op benzine met een verbruik van 1 op 10 ruim 75 keer over de evenaar de wereld rond gereden kan worden.
  • er ongeveer 310 “zone 2” retourvluchten gemaakt kunnen worden, dit zijn vluchten naar bv. de Verenigde Staten of Afrika.