MVO
zoek een product
zoek op artikelnummer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Met MVO wordt een balans nagestreefd tussen welzijn, ecologie en sociale betrokkenheid.

Cox Geelen heeft in haar bedrijfsvoering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Milieu en duurzaamheid vormen belangrijke elementen in onze onderneming en in de manier waarop we willen ondernemen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu. 
MVO
MVO

Klimaat neutrale onderneming

We care 

Cox Geelen compenseert haar CO2 uitstoot middels reductieprojecten van de Climate Neutral Group en door de aanschaf van Garanties van Oorsprong van Europese wind pdf.
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Wij zijn hier reeds mee gestart in 2008.

Cox Geelen en haar impact op ons klimaat

Trots zijn wij op het certificaat dat we van de Climate Neutral Group hebben ontvangen. Onze pay-off 'we care' wordt hierdoor nogmaals benadrukt. 
 Cox Geelen heeft heel bewust de keuze gemaakt om de impact van haar CO2-uitstoot extern te reduceren (compenseren) via duurzame projecten, zoals onder andere het VCS project ‘Wind in India’ lees meer.
Climate neutral - Wind in India
Climate neutral - Wind in India

Het project ‘Wind in India’

Dit project bestaat uit meerdere windparken en enkele windmolens bij verschillende textiel- en cementfabrieken in de regio’s in Karnataka en Tamil Nadu, India. In totaal omvat het project 136 windmolens. Het project presteert goed en voldoet aan de gestelde criteria bij de start van het project. lees rapportage

Om een gevoel te krijgen bij wat de impact van Cox Geelen concreet betekent:

  • 37.937 bomen moeten een jaar lang groeien
  • met een auto die rijdt op benzine met een verbruik van 1 op 10 ruim 75 keer over de evenaar de wereld rond gereden kan worden.
  • er ongeveer 310 “zone 2” retourvluchten gemaakt kunnen worden, dit zijn vluchten naar bv. de Verenigde Staten of Afrika.