MVO
zoek een product
zoek op artikelnummer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Met MVO wordt een balans nagestreefd tussen welzijn, ecologie en sociale betrokkenheid.

Cox Geelen heeft in haar bedrijfsvoering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Milieu en duurzaamheid vormen belangrijke elementen in onze onderneming en in de manier waarop we willen ondernemen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu.

MVO 0-meting

In 2015 is een MVO 0-meting verricht om onze MVO prestaties en kansen in kaart te brengen. In 2016 zijn deze prestaties opnnieuw gemeten en is de energie audit EED (Energy Efficiency Directive) opgestart. Ook hebben wij een eerste sociaal jaarverslag opgesteld, welke gedeeld wordt met de diverse stakeholders. Ons sociaal jaarverslag kunt u opvragen middels dit contactformulier.
MVO
MVO

Klimaat neutrale onderneming

We care 

Cox Geelen compenseert haar CO2 uitstoot middels reductieprojecten van de Climate Neutral Group.
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Wij zijn hier reeds mee gestart in 2008.

Cox Geelen en haar impact op ons klimaat

Trots zijn wij op het certificaat dat we van de Climate Neutral Group hebben ontvangen. Onze pay-off 'we care' wordt hierdoor nogmaals benadrukt lees meer.
 Cox Geelen heeft heel bewust de keuze gemaakt om de impact van haar CO2-uitstoot extern te reduceren (compenseren) via duurzame projecten, zoals onder andere het VCS project ‘Wind in India’ lees meer.