Visie Cox Geelen

Visie

Als gerenommeerde fabrikant, ontwikkelt Cox Geelen creatieve en gedegen oplossingen voor rookgasafvoersystemen en andere producten voor in en rond de woning.
Onze producten dragen bij aan een comfortabel en veilig woonklimaat.
Onze ambitie is: Professionals kiezen voor producten van Cox Geelen.

Missie

Cox Geelen ontwikkelt, produceert en assembleert kunststoffen en metalen componenten tot complete systemen. Veilige systemen staan bij ons voorop!
Wij stimuleren de lokale werkgelegenheid en nemen verantwoording voor onze maatschappelijke rol. Wij bouwen aan langdurige samenwerkingen.
Wij stellen ons flexibel op naar onze stakeholders. Onze medewerkers zijn betrouwbaar en integer.

Onze Producten en Oplossingen

Cox Geelen ontwikkelt, produceert en verkoopt diverse rookgasafvoersystemen en ventilatie producten. Wij investeren in technologische vooruitgang, want innovaties vormen de basis voor concurrentievermogen en groei, en zijn daarmee de basis ingrediënten voor ons succes in de toekomst. Door onze middelen specifiek aan te wenden voor de groeiende innovatieve activiteit gebieden binnen de sector verwarming en woningbouw, leggen we de basis voor een langdurige aanwezigheid en bestendige expansie op de markten van de toekomst.

We geloven dat het altijd beter kan. We moedigen verandering aan en benutten de mogelijkheden die hierdoor worden geboden. Wij zullen vernieuwingen zo breed mogelijk inzetten om een zo breed mogelijk afnemersgroep kennis te laten maken met onze innovatieve producten en oplossingen, waarbij veiligheid centraal staat.

Onze Klanten

Onze toekomst hangt sterk af van de manier waarop we de belangen van onze klanten behartigen en toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. Hiermee kunnen we het succes van onze klanten vergroten en hun concurrentiepositie verbeteren. We zijn proactief, energiek en gemakkelijk in de omgang. We bieden vakkennis en praktische oplossingen aan. En last but not least: “afspraak is afspraak”!

Onze Werknemers

Het succes van Cox Geelen wordt mogelijk gemaakt door de toewijding en passie van meer dan 150 medewerkers. Met onze voortdurende focus op (technologische) vooruitgang zijn we een onderneming waar naar de inbreng van medewerkers wordt geluisterd.

Op de werkplek staan integriteit en ethiek centraal. We zijn klantgericht en zoeken voortdurend naar manieren om onze producten, diensten en oplossingen te innoveren en te verbeteren.

Om onze medewerkers te helpen groeien, is het van belang dat we hun betrokkenheid versterken en hen in staat stellen, hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt in een omgeving waarin diversiteit en uiteenlopende ideeën en ervaringen worden omarmd.

Met het bedrijf zullen ook onze mensen groeien. We koesteren een cultuur die onze prestaties, teamwerk, betrokkenheid, leiderschap en groei stimuleert. De diversiteit van onze werknemers weerspiegelen datgene waar Cox Geelen voor staat. 
 

Cox Geelen

- zal altijd ondernemen en investeren met respect voor mens, milieu en omgeving.

- onderhoudt een duurzame en integere relatie met klanten, leveranciers, medewerkers en alle overige betrokken partijen.

- directie en medewerkers kenmerken zich door een praktische, doelmatige, klantgerichte en no-nonsense mentaliteit.

- streeft ernaar een oplossing aan te bieden, ook als deze om een meer dan gemiddelde prestatie vragen.

Onze Omgeving

De waarden van Cox Geelen dragen al meer dan 150 jaar bij aan het versterken van onze organisatie, het vormgeven van onze cultuur en het sturen van het werkgedrag. We handelen eerlijk, fair, veilig en met respect om de cultuur van onbetwiste integriteit in stand te houden. Hierdoor wordt Cox Geelen al meer dan 140 jaar gezien als een betrouwbare en stabiele partner voor haar klanten, medewerkers en omgeving.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is voor Cox Geelen mens en maatschappij centraal stellen zonder de economische en zakelijke belangen van de onderneming uit het oog te verliezen. Naast duurzame ontwikkeling hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook in onze bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Milieu en duurzaamheid vormen belangrijke elementen van onze onderneming en de manier waarop we willen ondernemen.