MVO
zoek een product
zoek op artikelnummer

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Cox Geelen heeft in haar bedrijfsvoering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Milieu en duurzaamheid vormen belangrijke elementen in onze onderneming en in de manier waarop we willen ondernemen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu. Met MVO wordt een balans nagestreefd tussen welzijn, ecologie en sociale betrokkenheid.

In 2015 is een MVO 0-meting verricht om onze MVO prestaties en kansen in kaart te brengen. In 2016 zijn deze prestaties opnnieuw gemeten en is de energie audit EED (Energy Efficiency Directive) opgestart. Ook hebben wij een eerste sociaal jaarverslag opgesteld, welke gedeeld wordt met de diverse stakeholders. Ons sociaal jaarverslag kunt u opvragen middels dit contactformulier.